We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse, we are assuming that you have no objection in accepting cookies. You can change your cookie settings at any time.

BullGuards vilkår og betingelser

 

BAGGRUND:

 

Denne aftale gælder mellem dig, Brugeren af Webstedet, og BullGuard Limited, ejeren/ejerne af Webstedet. Din accept af at overholde og være bundet af disse Vilkår og betingelser anses for at finde sted ved første brug af Webstedet. Hvis du ikke accepterer at blive bundet af disse Vilkår og betingelser, skal du holde op med at bruge Webstedet med det samme.

 

Ingen del af Webstedet skal anses for at udgøre et kontraktmæssigt tilbud, der kan accepteres. Din ordre udgør et kontraktmæssigt tilbud, og vores accept af det tilbud skal anses for at finde sted ved vores fremsendelse af en e-mail til dig, der angiver, at din ordre er opfyldt og er på vej til dig.

 

**

 

1. Definitioner og fortolkning

I denne Aftale skal følgende begreber have følgende betydninger:

"Konto"

betyder samlet de personlige oplysninger, betalingsoplysninger og legitimationsoplysninger, der bruges af Brugere til at få adgang til Betalt indhold og/eller eventuelt kommunikationssystem på Webstedet.

"Speditør"

betyder enhver tredjepart, der har ansvar for transport af købte Varer fra vores Lokaler til kunder.

"Indhold"

betyder al tekst, grafik, billeder, lyd, video, software, datakompileringer og eventuelt andre former for oplysninger, der kan lagres på en computer, som vises på eller udgør en del af dette Websted;

"Varer"

betyder ethvert produkt, som BullGuard Limited annoncerer og/eller stiller til rådighed til salg gennem dette Websted;

"BullGuard Limited"

betyder BullGuard Limited, et selskab, der er organiseret og eksisterer under det Forenede Kongeriges lovgivning og har sit registrerede kontor på 823 Salisbury House, 29 Finsbury Circus, London, EC2M 5QQ, United Kingdom, selskabsnr.: 04392368;

"Tjeneste"

betyder samlet enhver onlinefacilitet, ethvert værktøj, enhver tjeneste eller oplysning, som BullGuard Limited stiller til rådighed gennem Webstedet enten nu eller i fremtiden.

"Betalingsoplysninger"

betyder enhver detalje, der kræves til købet af varer fra dette Websted. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, kredit-/debetkortnumre, bankkontonumre og sorteringskoder.

"Købsoplysninger"

betyder samlet enhver ordre, faktura, følgeseddel, kvittering eller lignende, som kan være i papirkopi eller elektronisk format.

"Lokaler"

betyder vores forretningssted på Capital Place, 120 Bath Road, Heathrow, Hounslow, UB3 5AN, United Kingdom.

"System"

betyder enhver onlinekommunikationsinfrastruktur, som BullGuard Limited stiller til rådighed gennem Webstedet enten nu eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, webbaseret e-mail, opslagstavler, live chat-faciliteter og e-mail-links.

"Bruger"/"Brugere"

betyder enhver tredjepart, der åbner Webstedet og ikke er ansat af BullGuard Limited og handler i medfør af sin ansættelse, og

"Websted"

betyder det websted, som du aktuelt bruger (www.bullguard.com) og eventuelle underdomæner på dette websted, medmindre de er udtrykkeligt udeladt med deres egne vilkår og betingelser.

 

 

2. Aldersbegrænsninger

Personer under 18 år må kun bruge dette Websted under overvågning fra en Voksen. Betalingsoplysninger skal angives af eller med tilladelse af en Voksen.

 

3. Virksomhedskunder

Disse Vilkår og betingelser gælder for kunder, der køber Varer i løbet af forretningsforholdet.

 

4. Intellektuel ejendom

4.1 Medmindre andet er angivet i paragraf 5 i disse Vilkår og betingelser, tilhører alt Indhold på Webstedet, medmindre det er overført af Brugere, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, ikoner, billeder, lydklip, videoklip, datakompileringer, sidelayout, underliggende kode og software BullGuard Limited, vores tilknyttede selskabers eller andre relevante tredjeparters ejendom. Ved at fortsætte brugen af Webstedet anerkender du, at sådant materiale er beskyttet af gældende lovgivning om intellektuel ejendom i det Forenede Kongerige og internationalt.

4.2 Medmindre andet er angivet i paragraf 6, kan du ikke reproducere, kopiere, distribuere, lagre eller på nogen måde genbruge materiale fra Webstedet, medmindre det modsatte er angivet på Webstedet, eller medmindre du får udtrykkelig skriftlig tilladelse til det fra BullGuard Limited.

 

5. Tredjeparts intellektuelle ejendom

5.1 Medmindre det modsatte er udtrykkeligt angivet, tilhører alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som kan være gældende, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret og varemærker, i produktbilleder og -beskrivelser, producenterne eller distributørerne af sådanne produkter.

5.2 Medmindre andet er angivet i paragraf 6, kan du ikke reproducere, kopiere, distribuere, lagre eller på nogen måde genbruge sådant materiale, medmindre det modsatte er angivet på Webstedet, eller medmindre du får udtrykkelig skriftlig tilladelse til det fra den relevante producent eller leverandør.

 

6. Rimelig brug af Intellektuel ejendom

Materiale fra Webstedet kan genbruges uden skriftlig tilladelse, hvor en af undtagelserne, som beskrevet i kapitel 3 i Copyright Designs and Patents Act 1988 (loven om ophavsretsdesign og patenter 1988) gælder.

 

7. Links til andre Websteder

Dette Websted kan indeholde links til andre websteder. Medmindre udtrykkeligt angivet er disse websteder ikke under BullGuard Limited's eller vores tilknyttede selskabers kontrol. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet af sådanne websteder og fraskriver os ansvar for enhver og alle former for tab eller skaber, der kunne opstå i forbindelse med brugen af dem. Medtagelsen af et link til et andet websted på dette Websted betyder ikke nogen støtte til selve webstederne eller dem, som kontrollerer dem.

 

8. Links til dette Websted

Dem, som ønsker at placere et link til dette Websted på andre websteder, kan kun gøre det til startsiden for webstedet www.bullguard.com uden forudgående tilladelse. Dybe links (dvs. links til bestemte sider i webstedet) kræver udtrykkelig tilladelse fra BullGuard Limited. Få mere at vide ved at kontakte os via e-mail på email.bullguard.com.

 

9. Brug af kommunikationsfaciliteter

9.1 Ved brug af forespørgselsformularen eller et andet system på Webstedet, skal du gøre det i overensstemmelse med følgende regler:

9.1.1 Du må ikke bruge sjofelt eller vulgært sprog;

9.1.2 Du må ikke afsende Indhold, der er ulovligt eller på anden måde forkasteligt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, Indhold, som er groft, truende, mobbende, nedladende, aldersbetonet, sexistisk eller racistisk.

9.1.3 Du må ikke afsende Indhold, der har til hensigt at fremme og opfordre til vold.

9.1.4 Det anbefales, at afsendelser foretages på engelsk eller dansk, da vi ikke må svare på forespørgsler, der er afsendt på andre sprog;

9.1.5 Den måde, du identificerer dig, må ikke overtræde disse Vilkår og betingelser eller eventuelt gældende love;

9.1.6 Du må ikke efterligne andre personer, især ikke medarbejdere og repræsentanter for BullGuard Limited eller vores tilknyttede selskaber, og

9.1.7 Du må ikke bruge vores System til uautoriseret massekommunikation, f.eks. "spam" eller "uønsket mail".

9.2 Du accepterer, at BullGuard Limited forbeholder sig ret til at overvåge alle kommunikationer, der er foretaget med os eller ved hjælp af vores System.

9.3 Du accepterer, at BullGuard Limited kan bevare kopier af alle kommunikationer, der er foretaget med os eller ved hjælp af vores System.

9.4 Du accepterer, at alle oplysninger, du sender til os via vores System eller posterer i en forespørgselsformular, kan ændres af os på en hvilken som helst måde, og du fraskriver dig hermed din moralske ret til at blive identificeret som forfatter af sådanne oplysninger. Enhver begrænsning, som du måske vil placere på vores brug af sådanne oplysninger skal kommunikeres til os på forhånd, og vi forbeholder os ret til at afvise sådanne vilkår og tilknyttede oplysninger.

 

10. Konti

10.1 Hvis du vil købe Varer på dette Websted og bruge forespørgselsformularens faciliteter, skal du oprette en konto, som skal indeholde bestemte personlige oplysninger og betalingsoplysninger, som kan variere baseret på din brug af Webstedet, da vi ikke kræver betalingsoplysninger, før du vil foretage et køb. Ved fortsat brug af dette Websted erklærer og garanterer du, at:

10.1.1 alle de oplysninger, du fremsender, er præcise og korrekte;

10.1.2 du har tilladelse til at fremsende betalingsoplysninger, hvor tilladelse kan kræves, og

10.1.3 du vil vedligeholde disse oplysninger, så de er præcise og opdaterede.

Din oprettelse af en Konto er yderligere tilsagn til din erklæring og garanti.

10.2 Det anbefales, at du ikke deler dine kontooplysninger med nogen, især ikke dit brugernavn og din adgangskode. BullGuard Limited accepterer intet ansvar for noget tab eller nogen skader, der sker som resultat af, at dine kontooplysninger deles af dig. Hvis du bruger en delt computer, anbefales det, at du ikke gemmer dine kontooplysninger i din internetbrowser.

10.3 Hvis du har grund til at tro, at dine kontooplysninger er erhvervet af en anden uden tilladelse, skal du kontakte BullGuard Limited øjeblikkeligt for at ophæve din Konto og annullere alle uautoriserede køb, som venter. Vær opmærksom på, at køb kun kan annulleres, indtil de afsendes. I tilfælde af at et uautoriseret køb afsendes, før du underretter os om det uautoriserede køb, accepterer BullGuard Limited ikke noget ansvar, og du skal tage kontakt til den Speditør, som er angivet i købsoplysningerne.

10.4 Når du vælger brugernavn, skal du overholde vilkårene ovenfor i paragraf 9. Hvis du ikke gør det, kan det medføre ophævelse og/eller sletning af din Konto.

 

11. Ophævelse og annullering

11.1 Enten kan BullGuard Limited eller du ophæve din Konto. Hvis BullGuard Limited ophæver din Konto, bliver du underrettet via e-mail, og du vil modtage en forklaring på ophævelsen. Uanset ovenstående forbeholder vi os ret til at ophæve uden at give en årsag.

11.2 Hvis BullGuard Limited ophæver din Konto, bliver alle nuværende og afventende køb på din Konto annulleret og bliver ikke afsendt.

11.3 BullGuard Limited forbeholder sig ret til at annullere køb uden at angive årsager af enhver grund før behandling af betaling og afsendelse.

11.4 Hvis køb annulleres af en årsag før afsendelse, vil du få tilbagebetalt penge, som er betalt i forbindelse med disse køb.

11.5 Hvis du ophæver din Konto, bliver alle ikke-afsendte køb annulleret, og du vil få tilbagebetalt penge, som er betalt i forbindelse med disse køb.

 

12. Varer, prissætning og tilgængelighed

12.1 Alle prisoplysninger på Webstedet er korrekte på det tidspunkt, hvor de bliver offentliggjort online. BullGuard Limited forbeholder sig ret til at ændre priser og forandre eller fjerne særlige tilbud fra tid til anden og efter behov.

12.2 Alle priser på Webstedet inkluderer gældende moms. BullGuard Limited's momsregistreringsnr. er <<enter number>>.

 

13. Levering

13.1 Alle leveringer foretages via overførsel fra vores websted.

 

14. Returneringspolitik

BullGuard Limited stiler mod altid at levere Varer af høj kvalitet, som er fejlfri og uden skader. Nogle gange er det dog nødvendigt at returnere varer. Returneringer styres af disse Vilkår og betingelser.

14.1 Hvis Varer udvikler fejl inden for garantiperioden, har du ret til en reparation eller erstatning under vilkårene for den garanti.

14.2 Du har lovlig ret til en "afkølings"periode. Denne periode begynder, når din ordre er gennemført og slutter 7 arbejdsdage, efter Varerne er leveret. Hvis du skifter mening om varerne inden for denne periode, skal du returnere dem til BullGuard Limited inden for 7 arbejdsdage efter modtagelse. Du skal betale forsendelsesomkostninger, hvis Varerne returneres af denne årsag.

 

15. Beskyttelse af personlige oplysninger

15.1 Brug af Webstedet styres også af vores Politikker om beskyttelse af personlige oplysninger [add html code to link to Privacy Policy] og cookie [add html code to link to Cookie Policy], som er indbygget i disse vilkår og betingelser med denne reference. Se politikkerne om beskyttelse af personlige oplysninger og cookie ved at klikke på ovenstående links.

15.2 Hvis du vil fravælge placering af vores cookies på din computer eller enhed, skal du ændre internetbrowserens indstillinger til at begrænse cookies som angivet i internetbrowserens menu. Du vil måske også slette cookies, der allerede er placeret. Vejledning i, hvordan du gør det, findes i internetbrowserens hjælpemenu. Du kan også fravælge målrettet annoncetjenester ved at klikke her [link : http://preferences-mgr.truste.com ] . Bemærk, at dette ikke fravælger modtagelse af annoncering. Du bliver ved med at modtage generiske annoncer.

 

16. Ansvarsfraskrivelse

16.1 BullGuard Limited giver ingen garanti eller erklæring om, at Webstedet vil opfylde dine krav, at det vil være af tilfredsstillende kvalitet, at det vil passe til et bestemt formål, at det ikke vil overtræde tredjeparters rettigheder, at det vil være kompatibelt med alle systemer, at det vil være sikkert, og at alle angivne oplysninger vil være præcise. Vi giver ingen garanti for eventuelle særlige resultater ved brugen af vores Tjenester.

16.2 Ingen del af dette Websted har til hensigt at udgøre et råd, og man bør ikke stole på Indholdet på Webstedet, når der skal tages beslutninger, eller der foretages handlinger af en hvilken som helst art.

16.3 Ingen del af Webstedet skal anses for at udgøre et kontraktmæssigt tilbud, der kan accepteres.

16.4 BullGuard Limited bruger rimelige tiltag til at sikre, at Webstedet er sikkert og fri for fejl, virusser og anden malware, men alle Brugere rådes til at tage ansvaret for egen sikkerhed, for personlige oplysninger og deres computere.

 

17. Ændringer i Tjenesten og disse Vilkår og betingelser

BullGuard Limited forbeholder sig ret til at ændre Webstedet, dets Indhold og disse Vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt. Du bliver bundet af eventuelle ændringer til Vilkår og betingelser fra første gang, du bruger Webstedet efter en ændring. Hvis BullGuard Limited bliver påkrævet at foretage en ændring til Vilkår og betingelser ifølge loven, der relaterer sig til salg af Varer, vil disse ændringer automatisk gælde for alle aktuelt afventende ordrer samt eventuelle ordrer, der afgives af dig i fremtiden.

 

18. Webstedets tilgængelighed

18.1 Tjenesten leveres på basis af "som den er" og på "den er tilgængelig". Vi garanterer ikke, at Tjenesten er fri for defekter og/eller fejl. Vi giver ingen garantier, i den udstrækning det tillades af loven (udtrykkelige og underforståede), for tilpasning til et bestemt formål, oplysningernes korrekthed, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.

18.2 BullGuard Limited accepterer ikke noget ansvar for eventuel afbrydelse af eller utilgængelighed for Webstedet, der skyldes eksterne årsager, herunder, men ikke begrænset til, ISP-udstyrsfejl, fejl i værtsudstyr, fejl i kommunikationsnetværk, strømsvigt, naturlige begivenheder, krig eller juridiske begrænsninger og censur.

 

19. Ansvarsbegrænsning

19.1 BullGuard Limited accepterer ikke noget ansvar, i den udstrækning det tillades af loven, for ethvert direkte eller indirekte tab eller direkte eller indirekte skader, som kan forudses eller på anden måde, herunder eventuelle indirekte, efterfølgende, særlige eller eksemplariske skader, der opstår ved brugen af Webstedet eller eventuelle oplysninger på det. Brugere skal være opmærksomme på, at de bruger Webstedet og dets Indhold på egen risiko.

19.2 Intet i disse Vilkår og betingelser udelukker eller begrænser BullGuard Limited's ansvar for død eller personlige skader, der måtte ske, fra skødesløshed eller svindel fra BullGuard Limited's side.

19.3 Intet i disse Vilkår og betingelser udelukker eller begrænser BullGuard Limited's ansvar for eventuelt direkte eller indirekte tab eller skader, der måtte ske ved forkert levering af Varer eller tillid til forkerte oplysninger på Webstedet.

19.4 Selv om der er gjort alt for at sikre, at disse Vilkår og betingelser præcist overholder relevante bestemmelser i Unfair Contract Terms Act 1977 (loven om urimelige kontraktvilkår 1977), skal det vilkår, i tilfælde at et af disse vilkår er ulovligt, ugyldigt eller på anden måde ikke kan gennemføres, anses for at ikke at gælde i disse Vilkår og betingelser og vil ikke påvirke gyldigheden og gennemførligheden af de resterende Vilkår og betingelser. Dette vilkår skal kun gælde i jurisdiktioner, hvor et bestemt vilkår er lovligt.

 

20. Ingen ansvarsfraskrivelse

I tilfælde af at en part til disse Vilkår og betingelser ikke udøver en rettighed eller erstatning heri, skal dette ikke anses for at være en ansvarsfraskrivelse for den rettighed eller erstatning.

 

21. Tidligere vilkår og betingelser

I tilfælde af konflikt mellem disse Vilkår og betingelser og eventuelle tidligere versioner deraf, skal bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser være bestemmende, medmindre det modsatte udtrykkeligt angives.

 

22. Tredjeparts rettigheder

Intet i disse Vilkår og betingelser skal give en tredjepart nogen rettigheder. Den aftale, der oprettes af disse Vilkår og betingelser, er mellem dig og BullGuard Limited.

 

23. Kommunikationer

23.1 Alle underretninger/kommunikationer skal gives til os enten via post til vores Lokaler (se adressen ovenfor) eller via e-mail til email.bullguard.com. Sådan underretning anses for modtaget 3 dage efter afsendelse, hvis det sendes med A-post, på afsendelsesdagen, hvis e-mailen modtages fuldt ud på en arbejdsdag og næste arbejdsdag, hvis e-mailen sendes på en weekend eller helligdag.

23.2 BullGuard Limited kan fra tid til anden udsende oplysninger om vores produkter og/eller tjenester. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger, skal du klikke på linket 'Opsig abonnement' i en e-mail, som du modtager fra os.

 

24. Lovgivning og jurisdiktion

Disse Vilkår og betingelser og forholdet mellem dig og BullGuard Limited skal styres af og konstrueres i overensstemmelse med lovene i England og Wales, og BullGuard Limited og du accepterer at fremsende uoverensstemmelser alene til afgørelse ved domstolene i England og Wales.