We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse, we are assuming that you have no objection in accepting cookies. You can change your cookie settings at any time.

BullGuard Support

Vi er her 24/7 for at hjælpe dig.


Send en e-mail til vores support team og får svar i løbet af 24 timer.


Antivirusindstillinger

 

I dette afsnit kan du:

 

  • konfigurere modulet On Access (realtidsfilovervågning)

 

  • vælge de elementer, der scannes automatisk på computeren

 

  • ændre avancerede registreringsmuligheder

 

  • beslutte, hvad Antivirus skal gøre, når der findes et stykke malware

 

Programmet On demand bruger foruddefinerede profiler til kørsel af én scanning på en bestemt dato (manuelt startet af dig eller ifølge en plan).

 

Programmet On Access kører i baggrunden og kontrollere aktivt alle filer for mulige trusler, lige før de åbnes af de kørende processer på computeren. For at gøre det optager scanningsprogrammet i realtid en lille del af computerens ressourcer til at overvåge de brugte filer. Det kan medføre, at det går lidt langsommere med at åbne mapper med mange filer eller at åbne programmer, der har adgang til mange ressourcer.

 

Ændring af On Access-indstillingerne vil direkte påvirke både computeren og programydelsen og kan medføre lavere sikkerhedsniveau for computeren. Kørsel af regelmæssige systemscanninger kan kompensere for et mere afslappet og eftergivende realtidsscanningsprogram.

 

Klik på muligheden Antivirus sætter dig i stand til at aktivere/deaktivere On Access-programmet. Hvis du lader realtidsovervågningen være deaktiveret, lader du computeren være udsat for virus, spyware, skadelige websteder og forskellige udnyttelser.

Filantivirus

 

Dette afsnit sætter dig i stand til at tilpasse BullGuards realtidsfilscanner ved at vælge de filer, den vil scanne og definere mulige undtagelser til scanningsprocessen.

 

 

av_005.png

 

 

Skan filer: Giver opstartprogrammet mulighed for at skanne alle filer, inden de bliver åbnet af kørende programmer. Det skanner alle filer vist i en mappe, når du åbner dem via Windows Explorer.

 

Skan kun filer, der er indlæst til eksekvering: Realtidsovervågningen skanner kun eksekverbare filer (filer, der foretager handlinger baseret på kodede instruktioner – exe, bat, com, dll, sys osv.). Denne mulighed anbefales for langsomme computere, eller hvis du bemærker en betragtelig nedgang i din computers ydelse. Klik på Filtyper for at inkludere andre filtyper, som Antivirus også skal skanne.

 

Skan flytbare medier: denne funktion aktiverer real-time monitorering af flytbare medier så snart de tilsluttes til din pc.

 

 

 

5_main_sets_av_2_add1.png

 

 

Behavioural Detection: Denne funktion tilføjer endnu et lag af beskyttelse mod den stadigt stigende mængde malware. Det vil gøre det muligt for Antivirus-programmet at registrere trusler ikke ved at stole på definitionsfiler, men ved tæt at overvåge processer og filers adgang til følsomme operativsystemområder, f.eks. Windows registreringsdatabase eller installationsmapper

 

 

Tillade registreringstilfælde for falske positive


 

Et adfærdsscanningsprogram kan inkludere en lidt højere frekvens med registreringer af "falske positive". Alligevel kan du stadig køre dit program ved at tillade det blokerede program fra advarsels-pop op-meddelelsen. Vi anbefaler, at du rapporterer sådanne tilfælde for at få dem analyseret og, afhængigt af resultaterne, sat på whiteliste.

 

 

 

alerts_av_1.png

 

 

Klik på Tillad for at fortsætte med at bruge programmet, hvis du betragter det som et tilfælde af registrering af "falsk positiv". Endvidere kan du indrapportere tilfælde af “falsk positiv” til os, så vi hvidlister alle lovlige programmer. Ellers kan du sætte filen i Karantæne indtil videre for at forebygge skader på din computer.


 

 

Udelad filer fra scanning: Gør det muligt for dig at udpege de filer, mapper eller processer, der er fritaget fra scanning af On Access-programmet.

 

 

 

5_main_sets_av_2a.png

 

 

Filstørrelser: Du kan udvide eller reducere den filstørrelse, du ønsker at scanne i bestemte områder som f.eks. "Lokale filer" (filer på harddisken, der er installeret på computeren) og "Fjernfiler" (filer, der deles på et lokalt netværk, som du har adgang til).

 

 

 

5_main_sets_av_2_exc1.png

 

 

Programfiler: Denne mulighed refererer kun til eksekverbare filer, og standardstørrelsen er 30 MB.

 

Andre filer: Henviser til andre filtyper (multimediefiler, dokumenter, nogle program-/operativsystemressourcer).

 

Netværksprogramfiler: Destinationens delte filer på det lokale netværk (LAN). For at forbedre overførselshastigheder mellem lokale netværkscomputere skal du bruge lavere værdier for netværksfilerne. Vi råder dig til kun at sænke dem, hvis du har synligt langsommere ydelse, når du åbner delte mapper, eller hvis computeren er i et kontrolleret miljø (lokalt kontornetværk), hvor de fleste ressourcer er tilgængelige på LAN'ets servere.

 

Udelad filtyper: Specificerer, hvilke filtyper der kan springes over af realtidsovervågning. Hvis du vil tilføje filtypenavne til hvidlisten, klikker du på +. Du fjerner dem ved at klikke på -. Dette valg anvendes hovedsagelig til de populære multimediefiltypenavne som f.eks. jpg eller mp3.

 

 

5_main_sets_av_2_exc2.png

 

 

Udelad mapper: Whitelisten for mapper bruges til at udelade bestemte mapper fra realtidsscanningsprogrammet. Denne mulighed bruges mest til at øge ydelsen for programmer, der åbner et meget højt antal ressourcer. Det kan dog være en sikkerhedsrisiko, hvis du ikke kan være sikker på, om filerne er reneeller ej. Hvis du ikke stoler på programleverandøren eller kilden, anbefaler vi at udelade den mappe fra realtidsfilscanningens whiteliste.

 

Klik på knappen + vil åbne et browservindue. Hvis du vil tilføje en mappe, skal du navigere til mappens placering, markere den og så klikke på OK. Hvis du vil fjerne en mappe, skal du markere den og klikke på knappen .


 

 

 

5_main_sets_av_2_exc3.png

 

 

Udelad processer: Whitelisten vil forhindre BullGuard i at scanne bestemte eksekverbare filer.

 

Klik på knappen + vil åbne et browservindue. Hvis du vil tilføje en proces, skal du navigere til programmets placering, markere det og så klikke på OK. Hvis du vil fjerne den, skal du markere den og klikke på knappen .

 

 

5_main_sets_av_2_exc4.png

 

 

Scanningsmuligheder: Sætter dig i stand til at vælge, om realtidsfilovervågning skal scanne alle arkivtyper (f.eks. zip, rar, tar, gz osv.) eller pakkede filer (programinstallationsfiler, f.eks. msi-pakker eller .exe-installationsprogrammer).

 

Hvornår der skal skannes: Fortsæt med at monitorere filer når Bullguard programmet er lukket. Denne funktion vil holde on-acces skanningen aktiv, også selvom du lukker Bullguard programmet ned. Derved holdes din maskine beskyttet hele tiden.

E-mail-antivirus

 

Her kan du vælge, om On Access-programmet skal scanne e-mails, der er modtaget på din e-mail-klient. BullGuard kan scanne både indkommende (modtagne) og udgående (sendte) e-mails fra e-mail-programmer, f.eks. Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows (Live) Mail eller Mozilla Thunderbird.

 

 

5_main_sets_av_3.png

 

 

Tilføj BullGuard-fodnote til udgående e-mails: Aktiveret vil BullGuard vedhæfte en kort meddelelse i slutningen af e-mails, der sendes via e-mail-klienten, der bekræfter, at de er rensede.

Inficeringer

 

Her kan du vælge, hvordan du vil have, at Antivirus-modulet skal reagere, når en inficering fanges eller opdages af On Access-modulet.

 

 

5_main_sets_av_4.png

 

 

Når det drejer sig om en inficeret fil, kan BullGuard:

 

 

Rette filen: Med denne mulighed aktiveret vil BullGuard først forsøge at desinficere filen, og hvis det ikke er muligt, sætte den i karantæne og slette den fra den oprindelige placering.

 

Blokere filen: Med denne mulighed vil On Access-programmet forhindre al adgang til de inficerede fil.

 

Vis en pop op: Når denne mulighed er aktiveret, vises en meddelelse, så du får at vide, at en inficeret fil blev behandlet af Antivirus.

 

Afspil en lydfil: Når denne mulighed er aktiveret vil BullGuard afspille en særlig lyd, når en inficering behandles. Brug Gennemse for at vælge en lydfil og Test for at høre, hvordan den lyder.

 

 

Klik på Gem for at bevare indstillingerne eller Annuller for at ignorere eventuelle ændringer, du har foretaget.


Surfing

 

Dette afsnit giver realtidsbeskyttelsen mulighed for at blokere adgang til websider, der er kendt som phishing-websteder og beskytter så digmod identitetstyveri, eller som er kendt for at indeholde malware.

 

Phishing er en af de teknikker, der bruges til identitetstyveri. Phishing-websteder imiterer lovlige steder med det ene formål at snyde dig til at afsløre private oplysninger eller forskellige log på-detaljer.

 

 

5_main_sets_av_5.png

 

 

Scan webtrafik: Gør det muligt for BullGuard at scanne de oplysninger, der kommer ind på computeren fra internettet. Denne funktion er designet til at standse eventuelle angribende personer, der forsøger at udnytte sårbarheder, der findes i din internetbrowser eller i dit operativsystem.

 

Safe Browsing: Gør det muligt for BullGuard at kontroller de hyperlinks, der findes på en webside for mulige trusler. Det vil så placere et ikon ved siden af hvert link for at fortælle dig, om det er sikkert eller ej at åbne det.

 

Sikre links, som ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko, vil altid have et grønt mærke.

 

Usikre links, der vides at indeholde trusler mod din computer, data eller private oplysninger, bliver markeret med et rødt udråbstegn.

 

Adgang til nogle af de blacklistede websteder blokeres automatisk. Forsøg på at åbne sådan en side vil vise BullGuards advarselsskærm, der fortæller dig, at den side vides at indeholde trusler mod systemets sikkerhed, f.eks. links til malware-værtswebsteder, scripts, der udnytter internetbrowsernes sårbarheder, sider, der installerer uønsket software uden din tilladelse eller phishing-forsøg.

 

 

Du kan også vælge søgemaskiner, hvor du ønsker, at BullGuard skal scanne søgeresultaterne og vise, om links er sikre.

Avancerede indstillinger

 

Indstillingerne på fanen Avanceret hjælper dig med yderligere at tilpasse adfærden for realtidsovervågning ved at aktivere eller forhindre On Access-programmet i at scanne bestemte elementer og placeringer. Det påvirker også On Access-tjenestens starttype.

 

 

5_main_sets_av_6.png

 

 

Protection settings


 

 

Aktiver heuristisk detektering: En vigtig funktion i antivirusprogrammet er, at det ved hjælp af en analyse af adfærd og kodemønster hjælper med at registrere nyoprettede virusser eller nye belastninger fra gamle virusser. Det er en vigtig funktion i alle antivirusprogrammer, da det gør programmet i stand til at registrere nye trusler uden kun at stole på virusdefinitioner.

 

 

Aktiver spywareregistrering: Gør opstartprogrammet i stand til at scanne for spyware.

 

 

 

Hvor der skal skannes


 

 

Scan filer fra lokale harddiske: Giver BullGuard mulighed for at scanne filer på de installerede harddiske. Deaktivering af denne funktion vil gøre din computer sårbar over for infektioner.

 

 

Scan filer fra netværkssteder: Giver BullGuard mulighed for automatisk at scanne netværksressourcer, når de åbnes på din computer.

 

 

Scan filer fra cd-/dvd, hukommelsesdrev og disketter: Giver BullGuard mulighed for at scanne filer fra flytbare lagermedier.

 

 

Skan boot sector: aktiverer On-acces skan af boot sectorer på lokale harddiske.

 

 

 

Præferencer


 

 

Bevar filers 'sidste åbning' tidsstempel: Når dette valg er aktiveret, ændrer BullGuard ikke datoen for 'sidste åbning' for de filer, der er scannet af opstartsprogrammet. Datoen for sidste åbning vises på filens fane Generelt fra vinduet Egenskaber. Hvis valget er deaktiveret, ændres datoen for 'sidste åbning', når filen scannes af Antivirus-realtidsscanneren.

 


Filskan tråde & Web/mail skanings tråde: Denne funktion tillader dig at bestemme hvor meget processor kraft du ønsker at allokere til real-tids skanner funktionen til at skanne disse emner.