BullGuard Hjälp

 Spelläge; Översikt

Spel

I Spelläge kan du njuta av spelet utan att behöva inaktivera säkerhetsprogrammet


När du använder Internetsäkerhetsprogram kommer programmet använda en del av datorns resurser: Antivirusprogrammet, brandväggen och skräppostfiltret använder processorn och andra systemresurser. Dessa resurser är begränsade och de här säkerhetsprogrammen kan påverka hur spelen fungerar. Detta gäller i synnerhet de allra senaste spelen som kräver mycket datakraft.

BullGuard har därför tagit fram en modul som gör att du kan njuta av spelet utan att inaktivera säkerhetsprogrammet. Du kan skapa profiler som aktiveras när ett spel startar och dessa profiler ser till att du slipper popup-meddelanden från brandväggen och att antivirusprogrammet använder lite mindre resurser under tiden du spelar.

 Spelövervakning aktiverad/inaktiverad:
Informerar användaren om modulen är aktiv eller ej. När spelövervakning är aktiverad, kommer programmet gå över till spelläge när spelet startar.

 Spelprofiler:
Gör att användaren kan skapa nya spelprofiler eller redigera befintliga profiler.Spellogg:
Visar en loggfil med information om vilka profiler som har använts och om det har förekommit några problem.