We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse, we are assuming that you have no objection in accepting cookies. You can change your cookie settings at any time.

Close

BullGuard Ondersteuning

We zijn hier om u te helpen 24/7


E-mail ons ondersteuning team en we komen binnen 24 uur bij u terug


Instellingen Antivirus

 

Hier kunt u:

 

  • de On Access-beveiliging (realtime bestandsscanner) configureren
  • kiezen welke items automatisch worden gescand op uw computer
  • geavanceerde detectieopties wijzigen
  • bepalen wat de antivirusbeveiliging moet doen als er malware wordt aangetroffen

 

De On Demand-scanner voert een scan uit aan de hand van vooraf gedefinieerde profielen op een bepaald tijdstip (handmatig door u gestart of volgens planning).

 

De On Access-beveiliging werkt op de achtergrond en controleert alle bestanden actief op mogelijke bedreigingen, vlak voordat ze door de actieve processen op de computer worden benaderd. Om dit te kunnen doen maakt de realtime scanner gebruik van een klein deel van de processorcapaciteit van de computer om de gebruikte bestanden te controleren. Dit kan leiden tot een lichte vertraging bij het openen van mappen met een groot aantal bestanden of wanneer applicaties worden geopend die meerdere hulpbronnen gebruiken.

 

Aanpassing van de On Access-instellingen heeft directe gevolgen voor de prestaties van uw computer en toepassingen en kan leiden tot een verlaging van het beveiligingsniveau van uw computer. Een tolerantere instelling van de realtime antivirusbeveiliging kan worden gecompenseerd door het regelmatig uitvoeren van een volledige scan.

 

Met de optie Echttijd-antivirus kunt u de toegangsscanner (On Access) aan- en uitzetten. Door het uitschakelen van de realtime beveiliging wordt uw computer blootgesteld aan virussen, spyware, schadelijke websites en andere bedreigingen.

Bestands-antivirus

 

Hier kunt u de realtime bestandsscanner van BullGuard aanpassen door te selecteren welke bestanden worden gescand en te bepalen wat u wilt uitsluiten van de scan.

 

 

setav_005.png

 

 

Bestand scannen: Hiermee worden alle bestanden gescand bij toegang (On Access) voordat ze geopend worden door programma's die worden uitgevoerd. Ook worden alle bestanden gescand in mappen die worden geopend met Windows Explorer.

 

Alleen bestanden scannen die worden geladen om te worden uitgevoerd: De realtime scanner scant alleen uitvoerbare bestanden (bestanden die handelingen uitvoeren op basis van gecodeerde instructies – exe, bat, com, dll, sys etc). Deze optie verdient aanbeveling bij een tragere computer of als u merkt dat de prestaties van uw computer sterk teruglopen. Klik op Bestandstypes om andere extensies op te geven voor bestanden die ook moeten worden gescand.

 

Verwijderbare apparaten scannen: Dit stelt de realtime scanner in staat om alle verwijderbare apparaten die u aansluit actief te scannen op het moment dat u die begint te gebruiken.

 

 

 

main15.png

 

 

Gedragsdetectie : Deze functie voegt nog een beschermingslaag toe tegen de almaar groeiende hoeveelheid malware. De beveiliging detecteert bedreigingen dan niet op basis van definities, maar door streng in de gaten te houden of processen en bestanden kwetsbare onderdelen van het besturingssysteem benaderen, zoals het Windows-register of installatiemappen.

 

 

Gevallen van vals alarm toestaan


Bij gebruik van een scanner met gedragsdetectie kan iets vaker een 'vals alarm' voorkomen. Toch kunt u het programma in dat geval nog steeds uitvoeren door de geblokkeerde toepassing toe te staan vanuit het pop-upbericht. Wij raden u aan deze gevallen te rapporteren, zodat wij ze kunnen analyseren en, afhankelijk van het resultaat, op de witte lijst kunnen plaatsen.

 

 

 

 

av_021.png

 

 

 

Klik op Toestaan als u het programma wilt blijven gebruiken of als u denkt dat het om een "vals alarm" gaat. U kunt ook "valse alarmen" aan ons doorgeven, zodat wij ze op de witte lijst van legitieme programma's kunnen plaatsen. Anders kunt u het bestand voorlopig In quarantaine plaatsen om mogelijke schade aan uw computer te voorkomen.


 

Uitsluiten van scan: hiermee kunt u bepalen welke bestanden, mappen of processen worden overgeslagen door de toegangsscanner (On Access).

 

 

 

main14.png

 

 

Bestandsgrootten: U kunt de grootte van te scannen bestanden op specifieke locaties, zoals 'Lokale bestanden' (bestanden die op de harde schijf van uw computer staan) of 'Externe bestanden' (bestanden die worden gedeeld binnen het lokale netwerk waarvan men deel uitmaakt) naar boven of beneden bijstellen.

 

 

 

main16.png

 

 

Programmabestanden: Deze optie betreft uitsluitend uitvoerbare bestanden en de standaardgrootte is 30 MB, terwijl 'Overige bestanden' alle andere bestanden betreft (multimediabestanden, documenten, sommige hulpbronnen voor toepassingen of het besturingssysteem).

 

Andere bestanden: dit verwijst naar andere bestandstypes (multimediabestanden, documenten, sommige toepassings- en besturingssysteembronnen).

 

Netwerkprogramma/Andere bestanden: Richt zich op bestanden die worden gedeeld binnen het Local Area Network (LAN). Om de overdrachtssnelheid tussen lokale netwerkcomputers te verbeteren, reduceert u de waarden voor de netwerkbestanden. Wij adviseren u ze alleen te verlagen als er duidelijke vertraging optreedt bij het benaderen van gedeelde mappen, of als de computer zich bevindt in een gecontroleerde omgeving (lokale kantoornetwerken), waarin de meeste middelen beschikbaar zijn via servers.

 

Bestandstypes: Specificeert welke bestandstypes kunnen worden overgeslagen door de realtime scanner. Om extensies toe te voegen aan de witte lijst klikt u op de knop +. Om ze te verwijderen klikt u op de knop -. Deze optie wordt vooral gebruikt voor bekende multimediabestanden zoals jpg of mp3. Klik op de knop + om een extensie toe te voegen en op de knop – om er een te verwijderen.

 

 

 

main17.png

 

 

Bestanden/mappen: Met de witte lijst voor mappen kunt u bepaalde mappen laten overslaan door de realtime scanner. Deze optie wordt vooral gebruikt om toepassingen die een groot aantal bronnen benaderen, sneller te laten werken. Dit kan de veiligheid in gevaar brengen, als u niet zeker weet of de bestanden schoon zijn of niet. Als u de leverancier of de bron van de toepassing niet vertrouwt, raden we u aan de map te verwijderen uit de witte lijst van de realtime bestandsscanner.

 

Klik op de knop + om een zoekvenster te openen. U kunt een map toevoegen door de locatie op te zoeken, de map te selecteren en op OK te klikken. Om een map te verwijderen, selecteert u de map en klikt u op .


 

 

 

main20.png

 

 

Processen: met deze witte lijst kunt u voorkomen dat BullGuard bepaalde uitvoerbare bestanden scant.

 

 

Klik op de knop + om een zoekvenster te openen. U kunt een proces toevoegen door de locatie op te zoeken, de toepassing te selecteren en op OK te klikken. Om een proces te verwijderen, selecteert u het en klikt u op.


 

 

 

main22.png

 

 

Archievenopties: hiermee kunt u bepalen of de realtime bestandsscanner alle archieftypes (zoals zip, rar, tar, gz enz.) en ingepakte bestanden (installatiebestanden zoals MSI-packages en .exe installatieprogramma's) moet scannen.

 

Tijdstip van scan: Bestanden blijven controleren wanneer BullGuard wordt afgesloten.

E-mail-antivirus

 

Hier kunt u kiezen of de toegangsscanner (On Access) de door uw e-mailclient ontvangen berichten moet scannen. BullGuard kan zowel Binnenkomende (ontvangen) als uitgaande (verzonden) e-mails scannen van e-mailclients als Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows (Live) Mail en Mozilla Thunderbird.

 

 

main23.png

 

 

BullGuard-voettekst toevoegen aan uitgaande e-mails: indien ingeschakeld, voegt BullGuard een korte tekst toe onder e-mails die u met de e-mailclient verzendt, om aan te geven dat ze schoon zijn.

Infecties

 

Hier kunt u aangeven welke actie moet worden uitgevoerd als een infectie wordt onderschept of ontdekt door de realtime scanner (On Access).

 

 

main24.png

 

 

Bij het verwerken van een geïnfecteerd bestand heeft BullGuard deze mogelijkheden:

 

Repareer het bestand: als deze optie is ingeschakeld, wordt eerst geprobeerd het bestand te desinfecteren, en als dat niet lukt, wordt het in quarantaine geplaatst en verwijderd van de oorspronkelijke locatie.

 

Bestand blokkeren: met deze optie verspert de On Access-beveiliging de toegang tot het geïnfecteerde bestand volledig.

 

Een pop-up weergeven: indien ingeschakeld, verschijnt er een melding wanneer de antivirusbeveiliging een geïnfecteerd bestand heeft verwerkt.

 

Een geluidsbestand afspelen: Indien ingeschakeld, speelt BullGuard een bepaald geluid af bij de verwerking van een infectie. Klik op Blader om een geluidsbestand te selecteren en op Test om te horen hoe het klinkt.

 

Klik op Opslaan om de instellingen te bewaren of op Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken.


Bladeren

 

Via dit tabblad kunt u de realtime scanner websites laten blokkeren die bekend staan als phishingsites, om u te beschermen tegen identiteitsdiefstal, of waarvan bekend is dat ze malware bevatten.

 

Phishing is een techniek die wordt gebruikt voor identiteitsdiefstal. Phishingsites doen zich voor als legitieme websites, maar zijn er alleen op uit u persoonlijke gegevens of aanmeldingsgegevens afhandig te maken.

 

 

main26.png

 

 

Internetverkeer scannen: Hiermee kan BullGuard de informatie scannen die via internet binnenkomt op uw computer. Deze optie is bedoeld om te voorkomen dat aanvallers misbruik maken van kwetsbaarheden in uw internetbrowser of besturingssysteem.

 

Veilig browsen: Hiermee kan BullGuard de hyperlinks op een webpagina controleren op mogelijke bedreigingen. Er wordt dan een pictogram naast elke link geplaatst om aan te geven of u er veilig op kunt klikken.

 

Een veilige link die geen veiligheidsproblemen oplevert, herkent u aan het groene vinkje.

 

Onveilige links, waarvan bekend is dat ze bedreigingen voor uw computer, uw gegevens of privé-informatie bevatten, zijn herkenbaar aan een rood uitroepteken.

 

De toegang tot alle websites op de zwarte lijst wordt automatisch geblokkeerd. Als u probeert een dergelijke pagina te openen, verschijnt er een venster waarin BullGuard u waarschuwt dat de pagina bedreigingen bevat voor de veiligheid van het systeem, zoals links naar websites met malware, scripts die misbruik maken van kwetsbaarheden in browsers, pagina's die zonder uw toestemming ongewenste software installeren, of phishing-pogingen.

 

U kunt ook de zoekmachines selecteren waarvan u de resultaten door BullGuard wilt laten scannen en wilt laten aangeven of de links veilig zijn.

Geavanceerde instellingen

 

Met de instellingen op het tabblad Geavanceerd kunt u het gedrag van de realtime scanner verder aanpassen door de On Access-module bepaalde items en locaties te laten scannen of overslaan. U kunt er ook mee bepalen hoe de On Access-beveiliging gestart wordt.

 

 

main27.png

 

 

Beveiliging


 

 

Heuristische detectie inschakelen: Een belangrijke functie van een antivirusprogramma is dat het met behulp van gedrags- en codepatroonanalyses nieuwe virussen of nieuwe versies van bestaande virussen detecteert. Dit is een essentiële eigenschap van ieder antivirusprogramma, omdat de applicatie hierdoor nieuwe bedreigingen kan detecteren en niet alleen afhankelijk is van virusdefinities.

 

 

Spyware-detectie inschakelen: Laat de scanner bij toegang (On Access) op spyware scannen.

 

 

 

Waar wilt u scannen


 

 

Bestanden scannen op de locale harde schijf: Hiermee kan BullGuard bestanden scannen die zich op de lokale harde schijven bevinden. Als u deze optie uitschakelt, is uw computer vatbaar voor infecties.

 

 

Bestanden scannen op lokale netwerklocaties: Hiermee kan BullGuard automatisch gedeelde netwerkbronnen scannen bij toegang vanaf de computers van de gebruikers.

 

 

Bestanden scannen op cd's, dvd's, geheugensticks en floppydisks: Hiermee kan BullGuard bestanden op losse opslagmedia scannen.

 

 

De bootsectoren scannen: Hiermee scant u de bootsectoren van de aanwezige opslagapparaten op alle mogelijke bedreigingen

 

 

 

Voorkeuren


 

 

Het laatste tijdstempel voor bestandstoegang behouden.

 

 

Scan threads voor bestanden & scan threads voor Web/mail: deze optie biedt u de mogelijkheid om te besluiten hoeveel processorcapaciteit u aan de realtime scanner wilt bestemmen om deze items te scannen.


00: 00: 00: 00
Dagen Uren Minuten Seconden
Close