We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse, we are assuming that you have no objection in accepting cookies. You can change your cookie settings at any time.

BullGuard Ondersteuning

We zijn hier om u te helpen 24/7


E-mail ons ondersteuning team en we komen binnen 24 uur bij u terug


Hoofdscherm

 

Na het installeren en starten van BullGuard op uw computer, kunt u de toepassing openen en de verschillende functies gebruiken om uw computer te scannen, back-ups van bestanden te maken op een veilige locatie, profielen voor ouderlijk toezicht te maken of de firewall af te stemmen op uw behoeften op het gebied van netwerkbeveiliging.

 

Vanuit het hoofdscherm van BullGuard kunt u snel de invoegtoepassingen bereiken en naar de Instellingen gaan, waar u kunt bepalen hoe de diverse onderdelen zich gedragen en functioneren op uw computer. In het hoofdvenster van BullGuard vindt u ook aanbevelingen voor maatregelen die u kunt nemen om uw computer beter te beveiligen.

 

Om alle plugins te bereiken is het mogelijk dat u naar rechts in de interface moet schuiven met behulp van de horizontale schuifbalk.

 

 

main_001.png

 

 

De Startpagina bevat 2 belangrijke functionaliteiten:

 

 • Toegang tot de belangrijkste acties van elke plugin, via de (...) knop in het bijbehorende vakje.

 

 • Informatie over de status van elke plugin – problemen of fouten zullen weergegeven worden via een tekst bericht in het vakje van de plugin. De kleur van de rand en het vinkje zullen ook veranderen, afhankelijk van de ernst van het probleem.

 

Het BullGuard werkbalk bevat:

 

 • De knop Update zodat u de nieuwste virus definities handmatig kunt downloaden, indien gewenst.

 

 • De knop Instellingen waar u de opties van alle BullGuard plug-ins kunt aanpassen.

 

 • De knop Berichtencentrum waar u de bezige acties en de rapporten voor alle modules kunt bereiken.

 

In de linkerbeneden hoek van het hoofdscherm van de applicatie kunt u uw BullGuard gebruikersnaam en de versie van de toepassing vinden.

 

Onder de hoofdwerkbalk zult u ook de volgende 2 opties zien:

 

 • De knop Ondersteuning die u op de ondersteuning pagina brengt om contact met ons op te nemen.

 

 • De knop Winkel die u direct op onze winkelpagina stuurt.

 

Hieronder kunt u de plugins in dit onderdeel vinden samen met een korte uitleg:

 

Antivirus: met het onderdeel Antivirus kunt u aangepaste scanprofielen maken, uw computer scannen met een vooraf gedefinieerd profiel, of de in quarantaine geplaatste bestanden bekijken en beheren.

 

Firewall: met een klik op deze knop gaat u naar het onderdeel Firewall om de firewall-regels te bewerken, netwerkgebeurtenissen te bekijken of de firewall-logboeken te controleren als de firewall verder moet worden aangepast aan uw netwerkinstellingen.

 

Spamfilter: brengt u snel naar het onderdeel Spamfilter, waar u een witte en een zwarte lijst kunt beheren en het spamfilter kunt configureren voor uw e-mailclient.

 

Kwetsbaarheden: hier vindt u een overzicht van verouderde software die de veiligheid van uw computer in gevaar zou kunnen brengen.

 

Back-up: waarmee u profielen kunt creëren voor het maken van back-ups van belangrijke gegevens, extern op onze beveiligde servers, of lokaal op een externe schijf of op cd of dvd.

 

Ouderlijk toezicht: waarmee u het gedrag van uw kinderen op internet kunt controleren. Door het maken van profielen kunt u bepalen welke computerprogramma's ze mogen gebruiken, welke websites ze mogen bezoeken en wanneer ze de computer of de internetverbinding mogen gebruiken.

 

PC Tune Up: waarmee u de prestaties van uw computer kunt optimaliseren.

Overzicht Instellingen

 

Het venster Instellingen biedt snelle toegang tot alle beschikbare opties en functies van de onderdelen van BullGuard Internet Security. Hier kunt u:

 

 • opties in- en uitschakelen

 

 • onderdelen van BullGuard aan- en uitzetten

 

 • het gedrag van de BullGuard-onderdelenwijzigen

 

 

placeholdernl

 

 

Onderdeel Algemeen: hier vindt u de instellingen die betrekking hebben op het hele programma en kunt u uw account beheren en updateparameters wijzigen.

 

Onderdeel Antivirus: hier vindt u de instellingen van de toegangsscanner (On Access) van BullGuard. Met deze instellingen kunt u het gedrag van de realtime beveiliging van BullGuard aanpassen en bepalen welke items worden gescand.

 

Onderdeel Firewall: hier kunt u bepalen hoe de firewall het netwerkverkeer controleert en drempelwaarden instellen voor de detectie en preventie van aanvallen. U kunt de firewall hiermee ook afstemmen op uw netwerk als daar speciale aanpassingen voor nodig zijn.

 

Onderdeel Spamfilter: hier kunt u het gedrag van het spamfilter configureren.

 

Onderdeel Ouderlijk toezicht: hier kunt u bepalen welke onderdelen in de gaten worden gehouden en hoe BullGuard verslag uitbrengt van gebeurtenissen op de gecontroleerde account.

 

Onderdeek Kwetsbaarhedenscanner: hier kunt u scans plannen op kwetsbaarheden in de geïnstalleerde toepassingen.

 

Onderdeel Back-up/Herstel: hier kunt u de planner voor back-ups of hersteltaken aan- en uitzetten.

 

Onderdeel PC Tune Up: hier kunt u selecteren welke onderdelen door de Tune Up-module worden gescand en een planning maken voor regelmatige scantaken.

Het Berichtencentrum

 

Het Berichtencentrum biedt toegang tot de lopende acties en de Rapporten voor alle BullGuard mocules. Het is toegankelijk met:

 

 • een klik op de Main14 knop van de bovenrechter hoek van het scherm,

 

 • een klik op de voortgangsbalk van een module in het Hoofdscherm

 

 • het selecteren van Rapporten of Logboeken uit de (...) menuknop van een module (indien van toepassing)

 

Als enige acties Bezig zijn zult u een (x) zien. X is een nummer naast de categorie Alles en naast de plug-ins die op dat moment acties uitvoeren.

 

Het tabblad Bezig

 

Als u op een categorie met een (x) ernaast klikt, dan zal/zullen de bezige actie(s) weergegeven worden. U kunt die pauseren door op de knop Main18 te klikken of stopzetten door op de knop Main19 te klikken.

 

Een links wijzende pijl naast een item betekent dat die uitgebreid kan worden om meer informatie te krijgen door op het voortgangsbalk te klikken.

 

 

AV09

 

 

Het tabblad Rapporten

 

Een klik op een categorie zal de rapporten voor de betreffende plugin opbrengen. Afhankelijk van de ernst van het probleem zullen die met een van de volgende drie iconen gemarkeerd worden:

 

 • Main17 - betekent hoge ernst - een fout is opgetreden, ofwel moet u een actie ondernemen en het is belangrijk dat u de tijd neemt om ernaar te kijken

 

 • Main16 - betekent middelmatige ernst - acties zijn benodigd, echter is het niet kritisch

 

 • Main15 - betekent lage of geen ernst - de actie is zonder fouten uitgevoerd en u hoeft niets te ondernemen

 

Klik op een icoon om die uit te breiden en daarna gebruik de beschikbare knop om een actie uit te voeren.

Overzicht Instellingen

 

Het venster Instellingen biedt snelle toegang tot alle beschikbare opties en functies van de onderdelen van BullGuard Internet Security.

 

Hier kunt u:

 

 • opties in- en uitschakelen
 • onderdelen van BullGuard aan- en uitzetten
 • het gedrag van de BullGuard-onderdelen wijzigen

 

 

gen_001.png

 

 

Algemeen: hier vindt u de instellingen die betrekking hebben op het hele programma en kunt u uw account beheren en updateparameters wijzigen.

 

Echttijd-antivirus: Hier vindt u de instellingen van de toegangsscanner (On Access) van BullGuard. Met deze instellingen kunt u het gedrag van de realtime beveiliging van BullGuard aanpassen en bepalen welke items worden gescand.

 

Firewall: Hier kunt u bepalen hoe de firewall het netwerkverkeer controleert en drempelwaarden instellen voor de detectie en preventie van aanvallen. U kunt de firewall hiermee ook afstemmen op uw netwerk als daar speciale aanpassingen voor nodig zijn.

 

Spamfilter: hier kunt u het gedrag van het spamfilter configureren.

 

Ouderlijk toezicht: hier kunt u bepalen welke onderdelen in de gaten worden gehouden en hoe BullGuard verslag uitbrengt van gebeurtenissen op de gecontroleerde account.

 

Kwetsbaarheden: hier kunt u scans plannen op kwetsbaarheden in de geïnstalleerde toepassingen.

 

Back-up of herstel: hier kunt u de planner voor back-ups of hersteltaken aan- en uitzetten.

 

PC Tune Up: hier kunt u selecteren welke onderdelen door de Tune Up-module worden gescand en een planning maken voor regelmatige scantaken.

 

Gaming-modus: hier kunt u de spelcontrole aan- en uitzetten.