We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse, we are assuming that you have no objection in accepting cookies. You can change your cookie settings at any time.

BullGuard Ondersteuning

We zijn hier om u te helpen 24/7


E-mail ons ondersteuning team en we komen binnen 24 uur bij u terug


Kwetsbaarhedenscan starten

 

Stap 1

 

Klik op de menuknop (...) van het onderdeel Kwetsbaarheden in het hoofdvenster van BullGuard om een scan te starten.

 

vus_001.png

 

 

Stap 2

 

De kwetsbaarhedenscanner controleert zowel Windows als alle andere geïnstalleerde applicaties op de computer. De duur van de scan is afhankelijk van het besturingssysteem en het aantal geïnstalleerde programma's. Onderbreek BullGuard niet tijdens het scannen.

 

 

vus_002.png

 

 

Stap 3

 

Als de scan is voltooid, klik opnieuw op de menuknop (...) en selecteer Rapporten. Het Berichtencentrum zal weegegeven worden, waarin u een rapport kunt selecteren en op de knop Rapport bekijken kunt klikken. Het resultaatvenster toont een gedetailleerde lijst met beschikbare updates en patches voor de tijdens het scannen ontdekte problemen.

 

 

vus_004.png

 

 

Het resultaatvenster toont de details betreffende de applicaties die zijn aangemerkt als kwetsbaar of verouderd. Het kan bijvoorbeeld gaan om gaten in de beveiliging of defecte applicatiebronnen die leiden tot instabiliteit van zowel het programma als het besturingssysteem.

 

 

 

 

Onveilige software: somt de namen van de toepassingen die geüpdatet moeten worden op.

 

Ernst: Geeft het veiligheidsrisico van de problemen aan, variërend van Hoog tot Laag. Het verdient aanbeveling de patches voor problemen met een Hoog risico zo snel mogelijk toe te passen.

 

Update downloaden: Directe link naar de update die is vereist om de ontdekte problemen op te lossen. Hierdoor wordt de standaard browser geopend en kunt u de benodigde patch downloaden.

 

Details: Als u op de knop Bekijken onder Details klikt zal er een pop-up weergegeven worden met Kwetsbaarheid, Ernst en Pad.

 

Kwetsbaarheid: Somt de problemen op die zijn ontdekt in verband met de applicatie.

 

Pad: Toont de applicatiebestanden die een risico vormen voor de computer.

 

Stap 4

 

In het statusvenster van de kwetsbaarhedenscanner kunt u alle problemen bekijken die tijdens de laatste scan door BullGuard zijn ontdekt. Hier kunt u ook de benodigde updates of patches ophalen door op Download-links te klikken.

 

Als u sommige kwetsbaarheden beslist te negeren en daar op een ander moment terug te komen, dan kunt u hun status terugkeren door op de knop "Genegeerde bekijken" te klikken en de knop “Geselecteerde niet meer negeren” van het Genegeerde venster te gebruiken.

 

 

vus_006.png