We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse, we are assuming that you have no objection in accepting cookies. You can change your cookie settings at any time.

BullGuard Security Centre

Here we explain technical terms and how different security solutions protect your computer, phone or mobile devices.

IT-brottslighet – vad är det?

Vad är IT-brottslighet?

/media/303645/cybercrime_large.jpg

IT-brottslighet definieras vanligen som varje typ av illegal aktivitet som sker via internet, ett privat eller offentligt nätverk eller ett internt datorsystem.


Många IT-brott handlar om att skaffa hemlig information för obehörig användning, medan andra fokuserar på att inkräkta i så många datoranvändares privatliv som möjligt.


IT-brottslighet omfattar alla kriminella aktiviteter som sker via datorer och nätverk.
IT-brottslighet omfattar även konventionella brott som utförs via internet.
Till exempel: hatbrott, telefonförsäljnings- och internetbedrägeri, stöld av användaruppgifter och stöld av kreditkortskonton anses vara IT-brott om de illegala aktiviteterna utförs med hjälp av en dator och internet.

 


Exempel på IT-brott som fokuserar på datornätverk eller datorer:


• Skadliga program och koder
• Överbelastningsattacker
• Datorvirus

 


Exempel på IT-brott som knappt använder datornätverk eller datorer:


• Internettrakasserier
• Bedrägeri och stöld av användaruppgifter
• Nätfiske
• Informationskrigföring

 

Hur skyddar man sig mot IT-brottslighet?

Med en bra produkt för internetsäkerhet, som BullGuard Internet Security, kan du skydda din dator, allt som finns i den och därmed dig själv. BullGuard Internet Security är en samling av olika säkerhetsverktyg som t.ex. virusskydd, skräppostfilter, brandväggar och spionprogramskydd

Läs mer om BullGuard Internet Security


Läs mer om internetsäkerhet i våra säkerhetsartiklar