BullGuard Hjælp

Modulet Hjem > Opdateringer

Kontroller for opdateringer

Opdater BullGuard enten automatisk som konfigureret i sektionen Hovedsystemstatus eller manuelt


BullGuard er som standard indstillet til at opdatere automatisk mindst en gang hver 2. time og dermed øge din overordnede computersikkerhed.

BullGuard kan opdateres enten automatisk som konfigureret i sektionen Hovedsystemstatus eller manuelt. Som standard bliver de automatiske opdateringer konfigureret til at køre stille i baggrunden hver 2. time uden at afbryde dit arbejde på computeren.

Hvis du vil opdatere BullGuard manuelt skal du klikke på Kontroller for opdateringer i Hovedsektionen, hvorefter opdateringsprocessen starter.

Manuel opdatering af BullGuard

Trin 1.

BullGuard gennemgår et par trin, når en manuel opdatering er i gang. Efter klik på Kontroller for opdateringer vil BullGuard-programmet forbinde til BullGuard-serverne og kontrollere, om der er nogen tilgængelige programopdateringer.

Programopdateringer består af fejlretning, modulforbedring eller finjustering af stier.

Trin 2.

Hvis der er tilgængelige opdateringer, vil BullGuard vise alle punkter i opdateringsvinduet. Klik på Opdater for at implementere de nye opdateringer og Annuller for at afbryde hele processen.

Trin 3.

Næste trin er at implementere alle tilgængelige opdateringer. I nogle tilfælde vil BullGuard blive genstartet, for at ændringerne kan træde i kraft med det samme. Det kan få computeren til at reagere langsomt i et par sekunder.

Trin 4.

I dette trin vil BullGuard meddele dig, om opdateringerne er implementeret eller ej. Ved vigtige programopdateringer skal du genstarte computeren, før ændringerne træder i kraft. Efter opdateringsprocessen er færdig vil "sidst opdateret"-timeren i Hovedsektionen blive nulstillet.