BullGuard Help

Home-module > Updates

Controleren op updates

BullGuard automatisch updaten aan de hand van de configuratie in het programmaonderdeel Systeemstatus in het Overzicht of handmatig


Daarom maakt BullGuard standaard minstens om de 2 uur automatisch een update zodat uw computer beter beveiligd is.

BullGuard kan automatisch worden bijgewerkt aan de hand van de configuratie in het programmaonderdeel Overzicht Systeemstatus of handmatig. Standaard worden de automatische updates om de 2 uur op de achtergrond uitgevoerd, zonder dat u hier iets van merkt tijdens het werken op de computer.

Om BullGuard handmatig bij te werken, klikt u op de knop Controleren op updates in het Overzicht om het updateproces te starten.

BullGuard handmatig updaten

Stap 1.

BullGuard doorloopt een aantal stappen als een handmatige update wordt uitgevoerd. Nadat u op de knop Controleren op updates hebt geklikt, zoekt BullGuard verbinding met de servers van BullGuard om te controleren of er beschikbare applicatie-updates zijn.

Applicatie-updates bestaan uit oplossingen voor programmeerfouten, moduleverbeteringen of programma-uitbreidingen.

Stap 2.

Als er beschikbare updates zijn, toont BullGuard alle items in het updatevenster. Klik op 'Bijwerken' om de nieuwe updates uit te voeren en op 'Annuleren' om het gehele proces te onderbreken.

Stap 3.

Tijdens de volgende stap worden alle beschikbare updates uitgevoerd. In sommige gevallen wordt BullGuard opnieuw opgestart om de wijzigingen onmiddellijk van kracht te laten worden. Hierdoor kan uw computer gedurende enkele seconden traag reageren.

Stap 4.

Tijdens deze stap laat BullGuard u weten of de updates succesvol zijn uitgevoerd of niet. Bij belangrijke applicatie-updates kan het zijn dat u uw computer opnieuw moet opstarten voordat de wijzigingen van kracht worden. Nadat het updateproces is voltooid, wordt de klok "laatste update" in het Overzicht teruggezet op 0.