Integritetspolicy

BullGuard Limited (”BullGuard”) respekterar din integritet och arbetar för att skydda den.

Policyns omfattning

Policyn ger en översikt över BullGuards sekretessrutiner gällande din användning av BullGuards webbplats www.bullguard.com (”webbplatsen”) samt dess produkter och tjänster, såvida inte några villkor gällande hur produkter eller tjänster tillhandahålls dig anger något annat.

Ta dig tid att läsa policyn noggrant och försäkra dig om att du förstår BullGuards tycke och praxis när det gäller din personliga information och hur den behandlas. Kontakta oss gärna om du behöver mer information eller vägledning.

När du besöker webbplatsen eller använder någon av BullGuards produkter eller tjänster accepterar och godkänner du tillvägagångssätten som beskrivs i den här policyn.

Information som BullGuard kan samla in

BullGuard kan samla in och behandla följande information om dig:
-Information som du tillhandahåller. Du kan tillhandahålla information om dig själv genom att fylla i formulär på webbplatsen eller genom att korrespondera med BullGuard via telefon, e-post, chatt eller på annat sätt. Detta innefattar information som du lämnar när du registrerar och använder ett BullGuard-konto, köper och hanterar produkter, använder vårt hjälpcenter eller tekniska supportcenter, deltar i forum eller andra funktioner för sociala medier på webbplatsen samt om du rapporterar ett problem med BullGuards webbplats eller en produkt. Informationen du lämnar kan innehålla namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ekonomiska uppgifter och kreditkortsinformation.
-Information som BullGuard samlar in om dig. När du besöker webbplatsen eller använder dess produkter kan BullGuard komma att automatiskt samla in följande information:
  -teknisk information, inklusive IP-adressen som används för att ansluta din dator eller mobila enhet till internet, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, enheter som används eller som regelbundet ansluter till nätverket, inställningar för tidszon, webbläsartillägg (typer och versioner), operativsystem och plattform
  -information om ditt besök, inklusive webbadressernas (teckensträngen) hela klickström till, genom och från webbplatsen (inklusive datum och tid), produkter du tittat på eller sökt efter, sidans svarstider, felhämtningar, besökstiden på vissa sidor, information om sidinteraktion (till exempel rullning, klick och att föra muspekaren över objekt) och sätt du lämnar sidan på.
-Information som BullGuard får från andra källor. BullGuard har ett nära samarbete med tredje parter (bland annat affärspartner och underleverantörer av tekniska tjänster och betalnings- och leveranstjänster, annonsnätverk, leverantörer av analysverktyg och sökinformation samt kreditupplysningsföretag) som kan tillhandahålla information om dig.

Informationen som BullGuard samlar in och bearbetar om dig enligt ovan faller inom två breda kategorier: Personligt identifierbar information (”PII”) vilket är information som kan användas för att identifiera dig som individ och Ej personligt identifierbar information (”NPII”) vilket är information som inte kan användas för att identifiera dig som individ. Information som anges under rubrikerna ”Information som du tillhandahåller” och ”Information som BullGuard får från andra källor” är i regel av typen PII medan ”Information som BullGuard samlar in om dig” är av typen NPII. Om ”Information som BullGuard samlar in om dig” innehåller information av typen PII kommer BullGuard att anonymisera informationen för statistiska och analytiska ändamål. Med undantag för din IP-adress, som BullGuard kopplar till ditt BullGuard-konto i syfte att identifiera din geografiska plats, kommer BullGuard aldrig att försöka para ihop NPII- och PII-informationen.

Ytterligare insamling av NPII-information med avseende på mobilprodukter

När du hämtar Mobile Security och Antivirus från BullGuard och installerar dem på din mobila enhet samlar BullGuard in ytterligare Ej personlig identifierbar information (NPII). Under hämtningen och installationen av mobilprodukterna samlar BullGuard in NPII-information med Google Analytics Software Development Kit (Analytics SDK). Med Analytics SDK kan BullGuard mäta hur mobilprodukterna används genom att samla in elektroniska ”pingmeddelanden” som en enhet avger varje gång den landar på en ny sida under hämtning och installation. BullGuard samlar in information om det totala antalet enheter som landar på varje sida och kan utifrån detta se statistisk information för de olika enhetstyperna och språken. BullGuard använder inte Analytics SDK för att spåra användningssökvägen för enskilda enheter och BullGuard kan inte koppla dessa enheter till en individs personligt identifierbara information (PII).
 
Om du inte vill att BullGuard ska samla in ytterligare NPII-information ska du avstå från att hämta och installera BullGuards mobilprodukter.

Användning av informationen

BullGuard använder informationen om dig på följande sätt:
-Personligt identifierbar information (PII). BullGuard använder den här informationen
  -för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalade kontrakt med dig och för att tillhandahålla den information och de produkter och tjänster som du önskar använda
  -för att informera dig om andra BullGuard-produkter och -tjänster som liknar de du redan har köpt eller frågat efter och för att informera dig om specialerbjudanden
  -för att ge dig påminnelser och förnyelsemeddelanden gällande BullGuard-produkter och -tjänster som du använder
  -för att meddela dig om ändringar i BullGuards tjänster eller villkor
  -för att säkerställa att innehåll från webbplatsen visas på effektivast möjliga sätt i din dator
  -för att du ska kunna ta del av BullGuards interaktiva funktioner, när du väljer att göra det
  -för att leverera relevant reklam till dig.

-Ej personligt identifierbar information (NPII). BullGuard använder den här informationen för att testa, utveckla och förbättra produkterna samt för att ta fram analytisk och statistisk information samt spårningsinformation i syfte att
  -förstå hur webbplatsen nås och används
  -administrera webbplatsen och för interna åtgärder, såsom felsökning, dataanalys, testning, forskning och statistik och för att ta fram enkäter
  -förbättra webbplatsen för att säkerställa att innehållet visas på effektivast möjliga sätt för användare
  -göra webbplatsen tillförlitlig och säker
  -mäta hur effektiv annonseringen gentemot användare av webbplatsen är och för att rikta relevant reklam till användare utifrån demografi.
  -BullGuard använder den extra NPII-informationen som samlas in under hämtning av mobilprodukter för att identifiera allmänna användartrender som kan säkerställa att hämtningen och installationen av mobilprodukter är effektiv och att tekniska fel som hindrar användarna från att hämta och/eller installera mobilprodukterna snabbt identifieras.

Utelämnande av din information

BullGuard kan komma att dela din personliga information med sina koncernmedlemmar enligt definitionen i avsnitt 1159 i den brittiska bolagslagen från 2006. Det kan till exempel vara BullGuards dotterbolag eller slutliga holdingbolag och det företagets dotterbolag.

BullGuard kan också dela din information med vald tredje part inklusive:
-affärspartner, leverantörer och underleverantörer, när BullGuard eller en koncernmedlem sluter ett avtal med dem eller dig.
-Annonsörer och annonsnätverk som behöver informationen för att välja ut och skicka relevant reklam till dig och andra. BullGuard-partner som har ett annonsnätverk för tredje part för att visa reklam på webbplatsen och hantera BullGuards reklam på andra webbplatser. BullGuards annonsnätverkspartner använder cookies och webbsignaler för att samla in information om dina aktiviteter på den här och andra webbplatser för att visa riktade annonser baserade på dina intressen. Observera att du fortfarande kommer att få allmän reklam även om du avanmäler dig från att ta emot riktade annonser.
-Analys- och sökmotorleverantörer som hjälper BullGuard att förbättra och optimera webbplatsen.
-Kreditupplysningsföretag som har i uppdrag att fastställa din kreditvärdighet när detta är ett villkor för att BullGuard ska ingå ett avtal med dig.

BullGuard kan lämna ut din personliga information till tredje part
-om BullGuard säljer eller köper verksamhet eller tillgångar; BullGuard kan då lämna ut informationen till potentiella säljare eller köpare
-om BullGuard Limited eller majoriteten av dess tillgångar förvärvas av tredje part
-om BullGuard är skyldiga att lämna ut eller dela din personliga information enligt lag eller för att verkställa eller tillämpa dess villkor och andra avtal som ingåtts med dig eller för att skydda BullGuard Limited, dess personal, kunder eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer för att minska bedrägeri-och kreditrisken.

När BullGuard delar din information med tredje part gäller det alltid ett specifikt syfte som uttryckligen avtalats mellan BullGuard och tredje part. BullGuard tillåter inte att din information används i annat syfte än det som avtalats mellan tredje part och BullGuard.

Lagring och skydd av din personliga information

Informationen som BullGuard samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Informationen kan också behandlas av personal utanför EES som arbetar för BullGuard eller för en av BullGuards leverantörer. Personalen kan till exempel vara involverad i fullbordandet av din beställning, hanteringen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster. När du skickar in din personliga information samtycker du till att den överförs, lagras eller behandlas. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att din information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

All information som du lämnar till BullGuard lagras på säkra servrar och krypteras med SSL. Du ansvarar för att hemlighålla eventuella lösenord som du fått av BullGuard (eller som du har valt själv) och som ger tillgång till vissa delar av webbplatsen. BullGuard uppmanar dig att inte dela dina lösenord med någon.

All betalningsinformation som du lämnar skickas direkt till en betalningshanterare via en säker anslutning. Betalningshanteraren är den enda som lagrar hela kreditkortsnumret. BullGuard lagrar de fyra sista siffrorna i ditt kortnummer samt kortets förfallodatum för att kunna erbjuda dig automatiska prenumerationsförnyelser och för att skicka dig påminnelser om att kortet har gått ut. I samband med bearbetningen av din beställning kan du omdirigeras till sidor som tillhandahålls av BullGuards leverantör för onlinebetalning. Dessa sidor ser ut precis som BullGuards webbplatser men anger onlinebetalningens leverantör i webbadressen.

Att överföra information via internet är tyvärr inte helt säkert. Även om BullGuard gör sitt bästa för att skydda din personliga information kan BullGuard inte garantera att informationen är säker när den överförs till webbplatsen. All överföring sker på egen risk. När BullGuard har tagit emot din information ser BullGuard till att bibehålla säkerheten och förhindra obehörig åtkomst genom att använda teknik av branschstandard tillsammans med andra elektroniska, fysiska och procedurmässiga skydd.

Lagring av information
BullGuard lagrar din information så länge du har ett aktivt BullGuard-konto eller så länge informationen behövs för att BullGuard ska kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster, uppfylla rättsliga krav, lösa tvister eller verkställa avtal. BullGuard behåller information som du säkerhetskopierat till BullGuards servrar i minst 30 dagar från det att kontot stängs ned eller upphör.

Cookies och webbsignaler
Webbplatsen använder cookies för att skilja dig från andra användare och webbsignaler för att fastställa vilka sidor du går in på när du bläddrar igenom webbplatsen. Detta gör att BullGuard kan ge dig en bra upplevelse när du besöker webbplatsen samt möjlighet att förbättra den. BullGuard tillåter även att utvalda tredje parter använder cookies och webbsignaler på webbplatsen. Se BullGuards Cookiespolicy nedan för mer information om hur cookies och webbsignaler används på webbplatsen samt i vilka syften BullGuard och tredje part använder dem.

Sociala medier
Webbplatsen innehåller funktioner för sociala medier som till exempel Facebooks Gilla-knapp och delningsalternativ. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och information om vilka sidor du besöker och de kan ställa in en cookie för att funktionerna ska fungera korrekt. Funktioner för sociala medier drivs antingen av en tredje part eller administreras direkt på våra webbplatser. Din interaktion med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.
 
Dina rättigheter
Du har rätt att be BullGuard att inte använda din personliga information i marknadsföringssyfte. Du kan meddela oss om detta när som helst och du hittar kontaktuppgifter i det sista avsnittet av den här policyn. Du kan även justera dina förvalsinställningar och välja om du vill få BullGuards nyhetsbrev eller enkäter via ditt BullGuard-konto eller inte. Du kan även använda alternativet ”avbryt prenumeration” längst ned på alla påminnelsemeddelanden för att se till att du inte får sådana e-postmeddelanden i framtiden.

Få tillgång till och hantera din information och dina inställningar via ditt BullGuard-konto
Du kan se och uppdatera en del av din PII-information och dina förvalsinställningar via ditt BullGuard-konto och vi uppmuntrar dig att ta dig tid att logga in på ditt konto regelbundet för att göra detta. Om du har några frågor om hur du hanterar din information och dina inställningar via ditt konto kontaktar du ossså som anges i det sista avsnittet i den här policyn.

Hur du gör en formell åtkomstbegäran av information
Dataskyddslagen från 1998 ger dig rätt att få tillgång till information som lagrats om dig. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med dataskyddslagen från 1998. All begäran om tillgång till information kan vara föremål för en avgift på 10 GBP för att täcka BullGuards kostnader för att ta fram informationen. All begäran om information ska göras skriftligen via de kontaktuppgifter som du hittar i slutet av den här policyn.

Länkar till tredje parts webbplatser
Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till och från webbplatser som tillhandahålls av våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du vara medveten om att de har sina egna integritetspolicyer och att vi frånsäger oss allt ansvar för dessa. Läs policyerna innan du skickar personlig information till dessa webbplatser.

Din BullGuard-profil och användning av forum
När du skapar en profil på ett BullGuard-forum visas ditt användarnamn på webbplatsen. Du får möjlighet att visa eller dölja din e-postadress och tillåta andra forumanvändare att kontakta dig via e-post. När du använder BullGuards forum bör du tänka på att personlig information som du delar kan läsas, samlas in och användas av andra forumanvändare och för att skicka oönskade meddelanden till dig. Du ansvarar själv för informationen som du väljer att dela på BullGuards forum.
 
Om du vill att din personliga information tas bort från BullGuards forum kontaktar du oss enligt informationen i det sista avsnittet i den här policyn. Observera att BullGuard inte alltid kan ta bort all information. Om så sker informeras du alltid om vilken information som inte kan tas bort och varför.
 
Hänvisa en vän
Med BullGuards hänvisningstjänst kan du berätta för dina vänner om BullGuard. Om du vill använda BullGuards hänvisningstjänst måste du ge oss din eller dina vänners namn och e-postadress. Tänk dock på att du bara får skicka in dessa uppgifter om du har fått tillåtelse att göra det av din vän. BullGuard skickar sedan ett e-postmeddelande till din vän med en inbjudan om att besöka BullGuards webbplats. BullGuard sparar din väns namn och e-postadress i syfte att skicka e-postmeddelandet och för att spåra hur framgångsrik hänvisningsprocessen är.
 
Om du har fått ett e-postmeddelande från BullGuard via tjänsten Hänvisa en vän och vill ha din information borttagen från BullGuards databas kontaktar du oss enligt instruktionerna i det sista avsnittet i den här policyn.

Ändringar i vår integritetspolicy
Alla ändringar som BullGuard gör i den här integritetspolicyn i framtiden tillkännages på den här sidan 30 dagar innan de börjar gälla och, om tillämpligt, skickas även ett meddelande till dig via e-post. Titta in ofta för att se om det skett några uppdateringar eller ändringar i den här integritetspolicyn.

Kontakt
Vi välkomnar alla frågor, kommentarer och förfrågningar som rör integritetspolicyn, och dessa skickas till support@bullguard.com eller med post till BullGuard Limited, Customer Relations Department, 9 Devonshire Square, London, EC2M 4YF, Storbritannien.

Senast uppdaterad december 2016.
 
 
COOKIEPOLICY
 
Policyns omfattning
Den här policyn beskriver hur cookies och webbsignaler används på BullGuards webbplats. Se till att du tar dig tid att läsa och förstå policyn. Om du har några frågor om policyn kontaktar du oss enligt informationen i det sista avsnittet i den här policyn.
 
Om du fortsätter att besöka webbplatsen godkänner du att BullGuard använder cookies och webbsignaler i enlighet med policyn.

Så här använder BullGuard cookies
Webbplatsen använder cookies för att skilja dig från andra användare av webbplatsen. Detta gör att BullGuard kan ge dig en bra upplevelse när du besöker webbplatsen samt möjlighet att förbättra den. En cookie är en liten fil bestående av bokstäver och siffror som, om du godkänner det, lagras i din webbläsare eller på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

BullGuard använder följande cookies:
-Obligatoriska cookies. Dessa cookies behövs för driften av BullGuards webbplats. Cookies som bland annat gör att du kan logga in på webbplatsens skyddade områden, använda en varukorg eller utnyttja e-faktureringstjänster.
-Analys- och prestandacookies. Dessa cookies gör att BullGuard kan känna igen och räkna antalet besökare och se hur dessa navigerar på webbplatsen när de använder den. Sådan information kan hjälpa BullGuard att förbättra webbplatsens funktionalitet genom att till exempel säkerställa att användare enkelt hittar vad de letar efter.
-Funktionalitetscookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till BullGuards webbplats, så att BullGuard kan anpassa innehållet för dig, välkomna dig med ditt namn och komma ihåg dina inställningar (till exempel val av språk eller region).
-Annonscookies. Cookies som registrerar ditt besök på BullGuards webbplats som till exempel sidor du besökt och länkar du klickat på. BullGuard använder informationen för att bättre anpassa webbplatsen och annonserna efter dina intressen. BullGuard kan också dela informationen med tredje part i samma syfte.
 
Observera att några av de cookies som anges ovan är placerade av tredje part (till exempel annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster såsom analystjänster för webbtrafik) och att vi inte har någon kontroll över dessa.

Du kan blockera alla eller vissa cookies genom att aktivera webbläsarinställningen för detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att om du använder webbläsarens inställningar för att blockera alla cookies (inklusive nödvändiga cookies) så kanske du inte får tillgång till hela eller delar av BullGuards webbplats.

Webbsignaler
BullGuard använder även webbsignaler på webbplatsen. Webbsignaler är osynliga grafiska bilder som även kallas enpixliga GIF-bilder. BullGuard använder webbsignaler för att se vilka sidor på webbplatsen som användare besöker.
 
Du kan stoppa användningen av webbsignaler genom att ställa in så att webbläsaren inte visar bilder. Detta kan dock påverka möjligheten att komma åt vissa BullGuard-tjänster. Mer information om bildvisning finns i webbläsarens hjälpavsnitt.
 
Kontakt
Vi välkomnar alla frågor, kommentarer och förfrågningar som rör cookiepolicyn och dessa skickas till support@bullguard.com eller med post till BullGuard Limited, Customer Relations Department, 9 Devonshire Square, London, EC2M 4YF, Storbritannien.

Senast uppdaterad december 2016.
 
 
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta att bläddra, vi antar att du har något att invända att acceptera cookies. Du kan ändra dina cookie-inställningar när som helst.